Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
171.
Decyzja Nr 138/MON z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie zadań zleconych z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia
Minister Obrony Narodowej 2019.09.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.09.06 13:02
Treść aktu: