Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
170.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB), wraz z zakresami akredytacji
Minister Obrony Narodowej 2015.06.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.18 11:02
Treść aktu: