Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
170.
Decyzja Nr 295/MON z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2016.10.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.10.12 10:45
Treść aktu: