Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
170.
Decyzja Nr 153/MON z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.08.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.08.29 11:52
Treść aktu: