Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
170.
Decyzja Nr 147/MON z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 3. Regionalnej Bazy Logistycznej im. Hetmana Wielkiego Koronnego – Stanisława Jana Jabłonowskiego
Minister Obrony Narodowej 2020.10.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.10.22 11:59
Treść aktu: