Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
170.
Decyzja Nr 144/MON z dnia 12 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.10.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.10.16 12:23
Treść aktu: