Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
170.
Decyzja Nr 140/MON z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie uchylenia decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia do użytku w Ministerstwie Obrony Narodowej "Katalogu formularzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury"
Minister Obrony Narodowej 2012.05.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.10 09:09
Treść aktu: