Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
170.
Decyzja Nr 102/MON z dnia 4 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego
Minister Obrony Narodowej 2021.08.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.08.06 13:01
Treść aktu: