Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
17.
Decyzja Nr 9/MON z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie usunięcia przeszkody na lotnisku wojskowym, która nie jest obiektem budowlanym, a stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w tym drzew i krzewów w rejonie podejść do lądowania
Minister Obrony Narodowej 2013.01.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.01.29 09:00
Treść aktu: