Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
17.
Decyzja Nr 6/MON z dnia 13 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania w resorcie obrony narodowej zadań dotyczących realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wynikających z międzynarodowych porozumień w zakresie kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie
Minister Obrony Narodowej 2014.01.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.01.14 12:17
Treść aktu: