Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
17.
Decyzja Nr 15/MON z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie nadania imienia patrona Delegaturze Departamentu Kontroli w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2020.02.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.02.07 08:42
Treść aktu: