Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
17.
Decyzja Nr 14/MON z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.02.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.02.28 12:00
Treść aktu: