Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
169.
Decyzja Nr 146/MON z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Lublinie
Minister Obrony Narodowej 2020.10.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.10.22 11:57
Treść aktu: