Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
169.
Decyzja Nr 136/MON z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie
Minister Obrony Narodowej 2019.08.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.30 13:11
Treść aktu: