Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
168.
Upoważnienie Nr 23/MON z dnia 3 lipca 2013 r. dla Pana płk. Piotra Grzybowskiego - Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
Minister Obrony Narodowej 2013.07.03
Rodzaj aktu: Upoważnienie
Dokładny czas publikacji: 2013.07.03 12:04
Treść aktu: