Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
168.
Decyzja Nr 294/MON z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyrózniającej i ustanowienia Święta 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia
Minister Obrony Narodowej 2016.10.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.10.07 11:03
Treść aktu: