Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
168.
Decyzja Nr 145/MON z dnia 20 października 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku
Minister Obrony Narodowej 2020.10.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.10.22 11:56
Treść aktu: