Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
168.
Decyzja Nr 138/MON z dnia 7 maja 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych w roku 2008
Minister Obrony Narodowej 2012.05.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.08 10:09
Treść aktu: