Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
167.
Decyzja Nr 293/MON z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej formularza "karty indywidualnej ratownika medycznego"
Minister Obrony Narodowej 2016.10.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.10.07 11:02
Treść aktu: