Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
167.
Decyzja Nr 177/MON z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy sprzętu wojskowego i usługi bezpośrednio związane ze sprzętem wojskowym na podstawie szczególnych procedur obowiązujących w Organizacji Wsparcia NATO
Minister Obrony Narodowej 2013.07.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.07.03 12:02
Treść aktu: