Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
167.
Decyzja Nr 144/MON z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2020.10.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.10.22 11:55
Treść aktu: