Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
167.
Decyzja Nr 136/MON z dnia 4 maja 2012 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego w 2012 r. za przedmioty mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych
Minister Obrony Narodowej 2012.05.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.04 12:20
Treść aktu: