Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
166.
Decyzja Nr 292/MON z dnia 6 października 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych
Minister Obrony Narodowej 2016.10.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.10.07 11:00
Treść aktu: