Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
166.
Decyzja Nr 203/MON z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru przeformowanego 32. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania oraz nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Świeta 1. Regionalnego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania
Minister Obrony Narodowej 2014.05.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.05.26 11:40
Treść aktu: