Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
166.
Decyzja Nr 176/MON z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie zwiększenia należności zagranicznej i dodatku zagranicznego, otrzymywanych przez żolnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa
Minister Obrony Narodowej 2013.07.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.07.03 11:58
Treść aktu: