Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
166.
Decyzja Nr 143/MON z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego za przedmioty mundurowe pracownikom wewnętrznych służb ochrony wchodzącym w skład wart cywilnych
Minister Obrony Narodowej 2020.10.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.10.16 08:44
Treść aktu: