Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
166.
Decyzja Nr 133/MON z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2019.08.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.29 13:31
Treść aktu: