Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
165.
Decyzja Nr 215/MON z dnia 15 czrwca 2015 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015
Minister Obrony Narodowej 2015.06.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.16 12:08
Treść aktu: