Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
165.
Decyzja Nr 199/MON z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie uzupełniania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej żolnierzami nizawodowymi w czasie pokoju
Minister Obrony Narodowej 2014.05.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.05.26 11:38
Treść aktu: