Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
165.
Decyzja Nr 173/MON z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniajaca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniukomórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
Minister Obrony Narodowej 2013.07.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.07.03 11:56
Treść aktu: