Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
165.
Decyzja Nr 150/MON z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie udziału przedstawicieli narodowych w gremiach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w obszarze operacyjnym
Minister Obrony Narodowej 2017.08.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.08.04 10:10
Treść aktu: