Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
165.
Decyzja Nr 139/MON z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku
Minister Obrony Narodowej 2018.10.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.10.12 10:21
Treść aktu:
Załączniki (1):