Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
165.
Decyzja Nr 134/MON z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.04.27 12:25
Treść aktu: