Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
165.
Decyzja Nr 132/MON z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Jednostki Wojskowej Komandosów
Minister Obrony Narodowej 2019.08.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.29 13:29
Treść aktu: