Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
164.
Decyzja Nr 97/MON z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”
Minister Obrony Narodowej 2021.08.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.08.02 11:59
Treść aktu: