Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
164.
Decyzja Nr 191/MON z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 r. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2014.05.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.05.26 11:37
Treść aktu: