Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
164.
Decyzja Nr 172/MON z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie powolania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych oraz Zespołu do Spraw Utworzenia Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Minister Obrony Narodowej 2013.07.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.07.03 11:53
Treść aktu: