Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
164.
Decyzja Nr 138/MON z dnia 10 października 2018 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.10.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.10.12 10:19
Treść aktu: