Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
164.
Decyzja Nr 133/MON z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uruchomienia środków finansowych, będących w dyspozycji dysponenta części budżetowej, przeznaczonych na wyróżnienia w 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.04.27 12:23
Treść aktu: