Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
164.
Decyzja Nr 131/MON z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania imion patronów 33. Batalionowi Lekkiej Piechoty i 34. Batalionowi Lekkiej Piechoty 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego
Minister Obrony Narodowej 2019.08.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.29 13:26
Treść aktu: