Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
163.
Decyzja Nr 96/MON z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2021
Minister Obrony Narodowej 2021.07.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.07.27 16:05
Treść aktu: