Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
163.
Decyzja Nr 288/MON z dnia 27 września 2016 r. w sprawie nałożenia na instytut badawczy - Wojskowy Instytut Medyczny zadania niezbędnego ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2016.09.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.09.28 11:16
Treść aktu: