Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
163.
Decyzja Nr 197/MON z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczalt miesięczny
Minister Obrony Narodowej 2014.05.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.05.21 11:56
Treść aktu: