Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
163.
Decyzja Nr 140/MON z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Regulaminu oddziałów wart cywilnych”
Minister Obrony Narodowej 2020.10.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.10.12 13:39
Treść aktu: