Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
163.
Decyzja Nr 137/MON z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.10.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.10.12 10:18
Treść aktu: