Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
163.
Decyzja Nr 132/MON z dnia 26 kwietnia 2012 r. uchylajaca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej "Tymczasowej instrukcji organizacji obiegu informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w resortowej sieci teleinformatycznej MIL-WAN
Minister Obrony Narodowej 2012.04.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.04.27 12:11
Treść aktu: