Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
163.
Decyzja Nr 130/MON z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej
Minister Obrony Narodowej 2019.08.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.08.29 13:23
Treść aktu: