Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
162.
Decyzja Nr 287/MON z dnia 26 września 2016 r. w sprawie dodatkowego limitu awansowego w 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.09.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.09.28 11:14
Treść aktu: