Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
162.
Decyzja Nr 210/MON z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narosowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich bezpośrednim podporządkowaniem
Minister Obrony Narodowej 2015.06.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.15 11:03
Treść aktu: