Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
162.
Decyzja Nr 195/MON z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie trybu postępowania w zakresie usunięcia szkody na lotnisku wojskowym, która nie jest obiektem budowlanym, a stanowi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w tym drzew i krzewów w rejonie podejść do lądowania
Minister Obrony Narodowej 2014.05.21
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.05.21 11:46
Treść aktu: